Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na najem na czas nieokreślony lokali użytkowych położonych przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Pyskowicach.

1. trzeci przetarg pisemny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o powierzchni 43,64 m2 położonego przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Pyskowicach.

 Opis lokalu:

 • instalacja wodno-kanalizacyjna,
 • instalacja elektryczna
 • brak instalacji grzewczej
 • brak instalacji gazowej
 • lokal do remontu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach.

 • wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmu za 1 m2 nie może być niższa niż 8,96 zł netto, która będzie podstawą ustalenia czynszu najmu w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy,
 • wadium 700,00 zł

 

2. pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o powierzchni 69,80 m2 położonego przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Pyskowicach.

 Opis lokalu:

 • instalacja wodno-kanalizacyjna,
 • instalacja elektryczna
 • brak instalacji grzewczej
 • brak instalacji gazowej
 • lokal do remontu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach.

 • wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmu za 1 m2 nie może być niższa niż 10,86 zł netto, która będzie podstawą ustalenia czynszu najmu w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy,
 • wadium 1000,00 zł

 

Termin składania ofert do dnia 24.09.2021 godz. 14:30 w siedzibie Miejsckiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul Strzelców Bytomskich 9 w Pyskowicach.

Ogłoszenie o przetargu - szczegółowe informacje (PDF)