MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach ogłasza przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego na czas nieokreślony w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 9 (teren bazy Spółki) wg poniższego wykazu:

1. pomieszczenie magazynowo biurowe o powierzchni 108,00 m²

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie MZBM-TBS w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 9 sala na I piętrze w dniu 25.06.2024r. o godz. 1230.

Z Regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie MZBM-TBS w pokoju nr 11 od pn.-cz. w godz. 800 – 1400  w pt. -  w godz. 800 – 1300

Dokumenty jakie należy złożyć przed przystąpieniem do licytacji określone są w Regulaminie licytacji.

 

Telefon do osoby odpowiedzialnej: Sabina Glogowski – 32-233-21-07 wew. 25

MZBM-TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.