OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza: 1. przetarg pisemny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego o powierzchni 24,00 m2 położonego przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 50 w Pyskowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 04.06.2024 r. godz. 12.00

Szczegóły (PDF)