Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, że posiada w swoich zasobach wolne mieszkanie (z rynku wtórnego) w budynku przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach:


1. Powierzchnia 38,82 m² najem od 01.06.2023r. (pokój z aneksem kuchennym - III piętro).

Partycypacja w kosztach budowy mieszkania wynosi min. 15% a maksymalnie 30% wartości mieszkania.

Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie MZBM-TBS oraz na stronie internetowej.
Wnioski w zamkniętych kopertach można składać w sekretariacie do dnia 26.05.2023 r. do godz. 10:00

Partycypacja liczona jest przez przemnożenie całkowitej powierzchni mieszkania przez wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego na II kwartał i III kwartał 2023 r.