MZBM-TBS SP. z o.o. informuje wszystkich mieszkańców zarządzanych budynków, iż zgodnie z § 24 UCHWAŁY NR XXV/245/2020 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 22 października 2020 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice:

„Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia z miejsc przeznaczonych do użytku publicznego spowodowanych przez te zwierzęta zanieczyszczeń”

 

mzbm psy 820