Pogotowie awaryjne

W godzinach pracy MZBM-TBS Sp. z o.o. awarie można zgłaszać pod numerem telefonu: 32 233-21-07

Poza godzinami pracy pod numerami 694-414-901 lub 32-231-59-71

Szczegółowe informacje

W MZBM – TBS Sp. z o. o. w Pyskowicach poza godzinami pracy, pogotowie awaryjne pełni Przemysłowo – Handlowo – Usługowa „POG – TECH” Spółka z o.o. z siedzibą:
44-100 Gliwice, ul. Orląt Śląskich 44 (KRS 0000123552, NIP 631-22-92-760)


Godziny trwania pogotowia awaryjnego:

 • Poniedziałek od 15:00 do wtorku 6:00
 • Wtorek od 15:00 do środy 6:00
 • Środa od 15:00 do czwartku 6:00
 • Czwartek od 16:00 do piątku 6:00
 • Piątek od 14:00 do poniedziałku 6:00

Wykaz awarii, które firma zabezpiecza i usuwa w częściach wspólnych budynku:

 • wodno – kanalizacyjne tj. zatkanie pionu kanalizacyjnego, pęknięcie pionu kanalizacyjnego,
 • centralnego ogrzewania tj. wyciek wody na pionie lub w piwnicy,
 • gazowe tj. wyczuwalne ulatnianie się gazu w budynku,
 • elektryczne tj. brak prądu w klatce schodowej,
 • zabezpieczenie uszkodzeń dachów powstałych w czasie wichur, huraganów, i innych zdarzeń losowych,
 • zabezpieczenie zerwanych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowychpowodujących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

 

AWARIE I USTERKI, KTÓRE WYSTĄPIĄ W MIESZKANIU WŁAŚCICIELA LUB NAJEMCY, FIRMA MOŻE USUNĄĆ NA JEGO ZLECENIE I NA JEGO KOSZT.