Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Informacje o firmie

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skarbu Gminy Pyskowice ma siedzibę w Pyskowicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 9. Powstała na bazie działającego od 1973 roku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Samodzielną działalność rozpoczęła od 1.06.1994 roku jako MZBM Sp. z o.o.

Realizuje zadania produkcyjno – usługowe w tym:

 • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Pyskowice oraz nieruchomościami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Pyskowice;
 • Prowadzenie działalności usługowej w zakresie remontów i modernizacji lokali mieszkalnych i użytkowych;
 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w administrowanych budynkach;
 • Administrowanie urządzeniami małej architektury;
 • Sprzątanie i czyszczenie obiektów i terenów przyległych;
 • Wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Od dnia 24.09.2012r. tj. od daty otrzymania postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydziału KRS o wpisie zmian do rejestru przedsiębiorstw przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

Spółka może również:

 • nabywać budynki mieszkalne, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własność Spółki, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.

Ponadto Spółka może prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegająca na:

 • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych niebędących własnością Spółki. 

Przedmiotem działalności Spółki jest też wykonywanie robót ogólnobudowlanych oraz działalność usługowa związana z zagospodarowaniem zieleni.

Schemat organizacyjny firmy składa się z Zarządu i trzech podstawowych Działów:

 • Techniczno - Remontowego,
 • Księgowo - Finansowego,
 • Administracyjno - Rozliczeniowego.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, dysponujemy rozbudowanym zapleczem technicznym. Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Aktualności

 • Przetarg na najem lokalu użytkowego - Pyskowice, ul.Kopernika 2 2018-06-15

  MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach  ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego na czas nieokreślony w Pyskowicach przy ul.Kopernika 2. 1. lokal użytkowy nr 4 o powierzchni 18,31 m2 – stawka wywoławcza – 11,77 zł/m2

  Czytaj więcej...

 • Wolne mieszkanie przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach 2018-05-18

  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, że posiada w swoich zasobach wolne mieszkanie (z rynku wtórnego) o powierzchni 30,14 m² (II piętro) w budynku przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach. Wzór wniosku dostępny jest w...

  Czytaj więcej...

 • Przetarg na dzierżawę lokali użytkowych 2018-03-26

  MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach  ogłasza przetarg na dzierżawę lokali użytkowych na czas nieokreślony w Pyskowicach przy ul.Strzelców Bytomskich 9 (teren bazy Spółki) wg poniższego wykazu: 1. pomieszczenie magazynowe o powierzchni 130,00 m2 – stawka wywoławcza – 6,00 zł/m2 2. pomieszczenie o...

  Czytaj więcej...

 • Wolne mieszkanie przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach 2017-08-18

  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, że posiada w swoich zasobach wolne mieszkanie o powierzchni 38,82 m² (II piętro) w budynku przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach. Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie MZBM-TBS oraz na stronie...

  Czytaj więcej...

 • Oferta TBS - Kopernika 2 2014-10-06

  MZBM-TBS Sp. z o.o. w Pyskowicach zaprasza do składania wniosków na mieszkania pod wynajem w systemie tbs. Spółka zamierza przebudować budynek usługowy na mieszkalno-usługowy zlokalizowany przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach.

  Czytaj więcej...