Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma siedzibę w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 9. Spółka działa od dnia 01.06.1994r. i jest spółką komunalną. Prezesem Zarządu jest Sebastian Marszałek, a Członkiem Zarządu jest Robert Banasz.

Spółka realizuje następujące zadania:

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
 • Przygotowanie terenu pod budowę.
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
 • Tynkowanie.
 • Zakładanie stolarki budowlanej.
 • Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.
 • Malowanie i szklenie.
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
 • Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych.
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 • Pozostałe sprzątanie.