O najem może ubiegać się osoba, która w momencie podpisania umowy najmu nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie gminy Pyskowice oraz wykazuje dochód pozwalający na utrzymanie mieszkania.

O mieszkanie mogą starać się również osoby spoza Pyskowic.

Najemca
Osoba (osoby) fizyczna, która spełnia warunki najmu lokali mieszkalnych określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz regulaminie TBS i z którą została zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego w zasobach TBS.
Partycypant
Osoba fizyczna zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego, która zobowiąże się do pokrycia minimum 8%, maksymalnie 30% wartości mieszkania, z którą TBS zawarło umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, lub osoba prawna, która zobowiąże się do pokrycia tych kosztów.

Do góry

© MZBM-TBS Pyskowice Sp. z o.o.