Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

(Ogłoszenie wycofane)

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pyskowicach informuje, że posiada w swoich zasobach wolne mieszkanie o powierzchni 30,14m² (II piętro) w budynku przy ul. Kopernika 2 w Pyskowicach.

Wzór wniosku dostępny jest w sekretariacie MZBM-TBS oraz na stronie internetowej.

Wnioski można składać w sekretariacie do dnia 30.03.2018r.