Przyznanie lokalu mieszkalnego do remontu w ramach programu "Mieszkanie za remont" przysługuje osobom zakwalifikowanym na listę osób oczekujących na najem lokalu do remontu, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. nie posiadają zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyskowice,
  2. zostały zakwalifikowane na listę,
  3. spełniają kryterium dochodowe,
  4. posiadają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

O najem lokalu w ramach programu „Mieszkanie za Remont” wnioskować mogą osoby zakwalifikowane na listę mieszkaniową, które złożyły wnioski do programu w I kwartale 2024r . oraz osoby pozytywnie zweryfikowane z listy do remontu kapitalnego.

Osoba zainteresowana wskazuje na piśmie (deklaracja załączeniu) jeden lub kilka wybranych lokali w terminie 14 dni od dnia wywieszenia wykazu, zaznaczając, w przypadku propozycji kilku mieszkań, pierwszeństwo wyboru. Jeżeli wskazanie okaże się skuteczne (jeżeli lokal budzi zainteresowanie paru osób, o przydziale rozstrzyga wyższa pozycja na liście), zawiera ona umowę z miastem Pyskowice na wykonanie remontu lokalu.

Wnioskodawca wykona remont we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z zakresem wskazanym przez zarządcę zasobu mieszkaniowego miasta Pyskowice, przy czym prace powinny być zakończone w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy na wykonanie remontu. Nieprzystąpienie do zawarcia umowy na przeprowadzenie remontu bez usprawiedliwionej przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania informacji o przyznaniu lokalu skutkuje utratą prawa do jego najmu.

Deklarację o gotowości przeprowadzenia remontu lokalu mieszkalnego należy składać do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 21 maja 2024r.

Informacje udzielane są pod nr telefonu 32 332 60 11 - Wydział Gospodarki Lokalami.

 

Do pobrania:

Wykaz wraz z kartami lokali

Deklaracja o gotowości przeprowadzenia remontu