W związku z pojawieniem się informacji dotyczących udostępniania mieszkań w celu wykonania inwentaryzacji przewodów kominowych MZBM-TBS sp. z o.o. Pyskowice informuje, iż wszelkie informacje o pracach wykonywanych na budynkach zarządzanych przez Spółkę, m.in. Przeglądy Przewodów Kominowch są oznaczone pieczątką Spółki oraz odpowiednim podpisem osób Zarządzajacych lub uprawnionych przez Zarząd Spółki.

W razie pojawienia się ogłoszeń bez pieczątki prosimy o przekazanie informacji do Siedziby Spólki  oraz zachowanie szczególnej ostrożności przed wpuszczaniem do mieszkań osób trzecich, które nie posiadają w/w  uprawnienia wraz z pieczątką wydanego przez MZBM-TBS sp. z o.o. Pyskowice.